• سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)

  • از نو متولد شو!

  • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
    نوع دوره : دوره آنلاین تاریخ ثبت : 1399/1/19
    تاریخ شروع دوره : 1399/2/18 تاریخ پایان دوره : 1399/5/23
    • سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)