• سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)

 • از نو متولد شو!

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل تاریخ ثبت : 1399/1/19
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1399/2/18 تاریخ پایان دوره : 1399/5/23
  • سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)
  • مدرسان