• سبک زندگی
 • مهدی برات زاده

دوره های آموزشی

 • سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)
  سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)

  تاریخ شروع: 1399/2/18
 • سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)
  سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)

  تاریخ شروع: 1399/2/18

مدرسان

اخبار و بلاگ