• سبک زندگی
 • مهدی برات زاده

دوره های آموزشی

 • وبینار معارفه رایگان سبک زندگی
  وبینار معارفه رایگان سبک زندگی

  تاریخ شروع: 1399/10/25
  سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)
  سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)

  تاریخ شروع: 1399/2/18
 • وبینار معارفه رایگان سبک زندگی
  وبینار معارفه رایگان سبک زندگی

  تاریخ شروع: 1399/10/25
  سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)
  سبک زندگی(مهارت های ارتباطی،مدیریت زمان و برنامه ریزی)

  تاریخ شروع: 1399/2/18

مدرسان

اخبار و بلاگ