مشخصات مدرس
مهدی برات زاده
مدرس :

مدرس مهارت های زندگی و مهارت های شغلی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.